Ukraine Україна – Willkommen ласкаво просимо

Центр зайнятості Харц (KoBa Harz) інформує: «Тепер до роботи: інтеграція на ринку праці можлива також з низьким рівнем німецької!»

Ви ще чекаєте на мовні курси чи щойно закінчили мовні курси та хочете працювати, навіть якщо Ваші знання мови ще не дуже хороші?

Це можливо. Існують різні сфери трудової діяльності, де Ви можете працювати навіть без високого знання мови.

Приклад із практики центру зайнятості Харц (KoBa Harz):

Один біженець із України був направлений куратором центру зайнятості Харц (KoBa Harz) в рамках заходів з працевлаштування до навчального центру. Там він повинен отримати професійну орієнтацію та ознайомитись з німецьким ринком праці. Під час навчання чоловік проходив практику як оператор машин на одній із фірм в районі Харц. Фірма була настільки в захваті, що не дивлячись на низький рівень німецької після закінчення навчання вона його прийняла на роботу. Тепер він має місце праці та поруч із роботою відвідує інтеграційний курс. Після закінчення курсу він буде працювати на фірмі з повним робочим днем.

Цей приклад показує, що навіть з низьким рівнем німецької можливо знайти роботу. Той, хто працює,  швидше вдосконалює німецьку мову, зберігає отриману за кордоном кваліфікацію, та накопичує новий досвід роботи.

Тож скористайтеся нашим сервісом та домовтеся про зустріч зі своїм куратором (Fallmanager). Ми охоче надамо Вам консультацію щодо різних можливостей.


Інформація щодо працевлаштування в Німеччині – Джоб Турбо для мігрантів

Ви закінчили мовний курс та запитуєте себе як бути в Німеччині дальше. Тут Ви отримаєте деяку інформацію.

Що очікує від Вас КоБа?

Громадянську допомогу (Bürgergeld) не слід вважати як довгострокову послугу. Ця допомога надається до тих пір, поки людина зможе забезпечити своє існування фінансово за рахунок праці. Тому ми очікуємо, щоб після закінчення мовного курсу Ви інтенсивно займались працевлаштуванням. Ви отримали тепер достатні знання мови для того, щоб розуміти колег та роботодавця.

Після мовних курсів Ви будете регулярно запрошуватись до КоБи. Разом з Вашим куратором  (Fallmanager) Ви обговорите те, які робочі місця Вам підходять, та яку підтримку Вам може надати КоБа при працевлаштуванні. На підставі цих обговорень складається план (Kooperationsplan = план співпраці). Ви отримуєте від КоБа пропозиції робочих місць. Закон (SGB II) передбачає що будь-яка робота є прийнятною, якщо Ви отримуєте гроші від центру зайнятості. Це означає, що Ви також повинні претендувати на роботу, яка не завжди відповідає Вашій професійній кваліфікації на Вашій Батьківщині. Ми очікуємо, що Ви подасте заявки на отримані пропозиції роботи, а також звернетеся до роботодавців самостійно.

На кожному прийомі в KoБa будуть обговорюватись питання дотримання домовленостей згідно з планом співпраці. Якщо Ви не дотримуєтесь домовленостей, викладених у плані, KoБa має можливість зобов’язати Вас подати заявку. Якщо Ви все одно не подасте заявку або відмовитесь від запропонованої вакансії без поважних причин, Вам доведеться розраховувати на зменшення Вашої грошової допомоги.

Ви продовжуватимете отримувати допомогу від центру зайнятості лише тоді, якщо Ви є доступні для запрошення до КоБи, чи для співбесіди з роботодавцем, або якщо у Вас є вагома причина Вашої відсутності. Тому завжди завчасно обговорюйте заплановану відсутність зі своїм куратором (Fallmanager). Під час навчання на курсах проводиться додаткова, більш сувора, перевірка. Це може призвести до відмовлення в допомозі.

Як підтримує Вас КоБа при працевлаштуванні?

  • Підтримка при оформлені документів для працевлаштування
  • Інформування про пропозиції робочих місць
  • Підтримка під час стажування у роботодавців
  • Підтримка при працевлаштуванні (наприклад: витрати пов’язані з подачею заяв; витрати на проїзд на співбесіди)
  • Підтримка при здобутті необхідної для роботи кваліфікації
  • Підтримка з подальшим вивченням мови, якщо це необхідно для роботи

Додаткову інформацію Ви можете отримати у свого куратора (Fallmanager) та у колег із відділу працевлаштування KoБa, а також на нашому веб-сайті:

https://www.chancen-schaffen-im-harz.de/Hinweise zum Übergang vom Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in das Sozialgesetzbuch 2. Buch (SGB II)

Інформація про перехід від закону про допомогу прохачам притулку (AsylbLG)до Книги 2 Соціального кодексу (SGB II)

 Информация о переходе от Закона о пособиях просителям убежища (AsylbLG) к Книге 2 Социального кодекса (SGB II)

Wir möchten Sie über den beabsichtigten Zuständigkeitswechsel informieren.
Vorbehaltlich der gesetzlichen Änderungen soll ab dem 01.06.2022 für Ihre Grundsicherungsleistung die KoBa Jobcenter Landkreis Harz zuständig werden.

Die Auszahlung der Leistungen erfolgt dann je nachdem, wo Sie wohnen in

Halberstadt, Schwanebecker Str. 14, Telefon 0 39 43/58 34 00

Quedlinburg, Heiligegeiststr. 7, Telefon 0 39 43/58 38 00

Wernigerode, Kurtsstr. 13, Telefon 0 39 43/58 32 00.

Ми хотіли б проінформувати вас про передбачувану зміну відповідальності.

Відповідно до змін у законодавстві, з 01.06.2022 року KoBa Jobcenter округу Гарц буде нести відповідальність за ваші базові посібники.

Залежно від того, де ви живете, виплати виплачуються в наступних установах:​

Halberstadt, Schwanebecker Str. 14, телефон 039 43/58 34 00

Quedlinburg, Heiligegeiststr. 7, телефон 039 43/58 38 00

Wernigerode, Kurtsstr. 13, телефон 039 43/58 32 00.

Мы хотели бы проинформировать вас о предполагаемой смене ответственности.

В соответствии с изменениями в законодательстве, с 01.06.2022 года KoBa Jobcenter Округа Гарц будет нести ответственность за ваши базовые пособия.

 В зависимости от того, где вы живете, пособия выплачиваются в следующих учреждениях:          

 Halberstadt, Schwanebecker Str. 14, телефон 039 43/58 34 00

 Quedlinburg, Heiligegeiststr. 7, телефон 039 43/58 38 00

 Wernigerode, Kurtsstr. 13, телефон 039 43/58 32 00.


Um Ihnen unnötige Wege zu ersparen, werden Sie gebeten, ein Konto bei einer deutschen Bank oder einem deutschen Kreditinstitut einzurichten und die entsprechende Kontoverbindung der KoBa mitzuteilen. Die monatlichen Leistungen werden Sie dann monatlich automatisch auf dieses Konto erhalten.

Щоб позбавити вас від непотрібних поїздок, вам пропонується відкрити рахунок в німецькому банку або кредитної організації і надати Koba відповідні реквізити рахунку. Після цього ви будете отримувати щомісячні допомоги автоматично на цей рахунок щомісяця.

Чтобы избавить вас от ненужных поездок, вам предлагается открыть счет в немецком банке или кредитной организации и предоставить KoBa соответствующие реквизиты счета. После этого вы будете получать ежемесячные пособия автоматически на этот счет каждый месяц.


Für den dauerhaften bzw. längeren als besuchsweisen Aufenthalt in Deutschland müssen Sie sich unbedingt in der Ausländerbehörde anmelden und einen Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis stellen. Sie erhalten dann eine sogenannte Fiktionsbescheinigung, die eine Voraussetzung für die Leistungsgewährung ist.

Якщо ви хочете залишитися в Німеччині на більш тривалий термін, ніж у випадку звичайного відвідування країни, ви повинні зареєструватися у відомстві з реєстрації іноземців та подати заяву на отримання посвідки на проживання. Після цього ви отримаєте так звану фіктивну довідку, яка є необхідною умовою для надання пільг.

Если вы хотите остаться в Германии на более длительный срок, чем в случае обычного посещения страны, вы должны зарегистрироваться в ведомстве по регистрации иностранцев и подать заявление на получение вида на жительство. После этого вы получите так называемую фиктивную справку, которая является необходимым условием для предоставления льгот.


Soweit es bisher noch nicht erfolgt ist, müssen Sie auch im Einwohnermeldeamt Ihres derzeitigen Wohnortes vorsprechen und sich dort ebenfalls anmelden. Dieses stellt Ihnen eine entsprechende Meldebescheinigung aus, welche Sie in der KoBa aber auch bei anderen Behörden und Instituten (z. B. Banken) vorzeigen.

Якщо це ще не було зроблено, необхідно також звернутися в бюро реєстрації жителів (Einwohnermeldeamt) за місцем проживання і зареєструватися там. Вони видадуть вам відповідне реєстраційне свідоцтво, яке ви зможете пред’явити в інших органах і установах (наприклад, в банках).

Если это еще не было сделано, необходимо также обратиться в бюро регистрации жителей (Einwohnermeldeamt) по месту жительства и зарегистрироваться там. Они выдадут вам соответствующее регистрационное свидетельство, которое вы сможете предъявить в KoBa или в других органах и учреждениях (например, в банках).


Da Sie ab dem 01.06.2022 voraussichtlich Leistungen nach dem SGB II erhalten, werden Sie automatisch auch in einer gesetzlichen Krankenversicherung versichert. Diese können Sie frei auswählen. Bitte nehmen Sie zu einer Krankenkasse Kontakt auf und beantragen dort die Mitgliedschaft ab dem 01.06.2022. Von der Krankenkasse erhalten Sie eine Mitgliederbescheinigung, die in der KoBa einzureichen ist.

Оскільки з 01.06.2022 року ви будете отримувати допомогу за програмою SGB II, Ви також автоматично будете застраховані в системі обов’язкового медичного страхування. Ви можете самі вибрати будь-яку страхову компанію. Після того, як ви вибрали страхову компанію, зверніться туди і подайте там заяву на членство з 01.06.2022 р.Там вам видадуть довідку про членство, яку необхідно представити в KoBa.

Поскольку с 01.06.2022 года вы будете получать пособия по программе SGB II, вы также автоматически будете застрахованы в системе обязательного медицинского страхования. Вы можете сами выбрать любую страховую компанию. После того, как вы выбрали страховую компанию, обратитесь туда и подайте там заявление на членство с 01.06.2022 г. Там вам выдадут справку о членстве, которую необходимо представить в KoBa.


Wir werden Sie dann zeitnah einladen, um mit Ihnen über ihre berufliche Situation zu sprechen. Sie erhalten einen Termin nach dem 01.06.2022.

Потім ми своєчасно запросимо вас, щоб обговорити з вами вашу професійну ситуацію. Ви отримаєте запис на прийом після 01.06.2022.

Затем мы своевременно пригласим вас, чтобы обсудить с вами вашу профессиональную ситуацию. Вы получите запись на прием после 01.06.2022.

Ihre KoBa              

Ваш KoBa